Ceník - Wellness penzion Zlobice

 • Všechny ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.
 • Dítě do 3 let (bez nároku na lůžko) - 100 Kč
 • Děti do 12 let mají slevu 30% z ceny lůžka a 30% z penze při poloviční porci.
 • Cena přistýlky je 350,- Kč za noc
 • Doplatek do polopenze činí 160,- Kč na osobu ( v Kroměříži 180,- Kč ), 
 • Doplatek do plné penze 300,- Kč na osobu. ( v Kroměříži 350,- Kč )
 • V rámci polopenze je podáváno jednotné denní menu zahrnující polévku a hlavní chod. Výběr jiných pokrmů je hrazen hostem  v plné ceně pokrmu

V ceně pokoje je zahrnuto


 • kontinentální snídaně  ( netýká se apartmánů v Kroměříži, zde je snídaně za příplatek 160,- Kč)
 • parkování v uzavřeném areálu penzionu ( v Kroměříži na placeném městském parkovišti )
 • veškeré poplatky
 • vysokorychlostní internet
NáhledPočet pokojůTyp apartmánuKapacitaPočet osobCena za pokoj dle období
6
Dvoulůžk. pokoj ***
2+21
2
3
4
650
1100

900
1400
1800
2100
950
1.600
2.100
2.600
900
1600

800
500

1
Apartmán 4+3
4+31
2
3
4
5
6
7
700
1100
1400
1700
1950
2200
2350
1000
1500
1800
2100
2400
2700
2800
1.500
1.700
2.200
2.700
3.000
3.100
3.200
900
1600
1.700
2.200
2.550
2.900
3.250
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Apartmán ***+
5+21
2
3
4
5
6
7
500
1000
1400
1700
1900
2100
2200
900
1400
1800
2300
2700
3100
3400
1.200
1.600
2.200
2.800
3.350
3.800
4.150
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Rodinný apartmán ***
3+21
2
3
4
5
600
950
1200
1400
1500
1000
1500
1800
2100
2400
1.500
1.700
2.300
2.800
3.300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Apartmán ***
4+01
2
3
4
600
950
1200
1400
800
1300
1700
1900
1.200
1.500
1.800
2.000
1
1
1
1
1
1
1
1
Stylové ubytování v penzionu Zlobice u Kroměříže
4
Dvoulůžk. pokoj ****
2+11
2
3
700
1200
1500
1000
1600
1950
1.500
2.200
2.550
1
1
1
1
1
1
Luxusní ubytování u Kroměříže. Penzion Zlobice
2
Apartmán ****
4+11
2
3
4
5
1000
1600
1900
2100
1200
1750
2350
2700
3150
2.000
2.800
3.600
4.200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Suite 2+2 centrum KM
2+21
2
3
4
700
1200
1500
1600
850
1300
1750
2100
1.000
2.000
2.400
2.800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ap Superior KM
4+21
2
3
4
5
6
800
1100
1500
1800
2000
2100
950
1400
1900
2400
2700
3000
1500
1800
2300
2600
3000
3300
1000
1400
1800
2200
2500
2700
600
1000
1200
1500
1700
1800
1
Apart Lux centrum KM
2+31
2
3
4
5
1000
1600
1800
2000
1000
1500
1900
2300
2700
2.000
2.800
3.400
3.800
1.400
2.600
3.400
4.000
1
1
1
1
1
Apartmán 8+1
94
5
6
7
8
9

1600
2000
2100
2300
2500
2700


2500
2800
3200
3500
3800
4000


2200
2600
3000
3300
3600
4000

2000
2400
2500
2800
3100
3400
1200
1600
1800
2000
2200
2400

Podmínky pro balíčky 

- termíny pobytů lze rezervovat pouze písemně nebo telefonicky na kontaktech recepce
- nastavení časů čerpání jednotlivých služeb se klienti dozví při příjezdu nebo si je mohou vyžádat i kdykoliv po potvrzení závazné rezervace
- služby jsou čerpány během provozní doby, tzn. wellness 13 - 17 hod v určené dny, bowling - dle provozní doby restaurace, sportovní aktivity - dle provozní doby restaurace
- v případě, že klient nevyčerpá objednané služby v určeném termínu, považuje se služba za čerpanou
- náhrady a kompenzace za nevyužité služby nejsou poskytovány
- stravování probíhá formou jednotných menu. Individuální požadavky na změny jídelníčku nebo na diety jsou poskytovány za příplatek
- balíčky určené k vyčerpání ve všední dny lze uplatnit o víkendu nebo ve vysoké sezoně pouze s doplatkem 1000,- kč / 2 noci, 1500,- Kč 3 noci,  atd., u balíčků v termínech 2 noci před a 2 noci po státních svátcích je  příplatek 200,- Kč  / osoba / noc za každý den pobytu
- check in je od 14 hod, v případě objednávky oběda v restauraci penzionu od 12 hod
- balíčky lze hradit pouze úhradou přes účet, v hotovosti nebo platební kartou, nelze použít žádné poukázky
- klient má nárok na 1 změnu termínu nahlášenou písemně nejpozději 3 dny před nástupem
- v případě, že klient nenastoupí bez písemného storna, pobyt propadá


Storno a platební  podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna uhrazením 50% - 100%  zálohy z celkové ceny ubytování. Záloha bude uhrazena do 5 dnů od uskutečnění rezervace na účet. Pokud nebude záloha uhrazena do doby splatnosti faktury je rezervace automaticky zrušena.

 • Pokud host zruší pobyt po uhrazení faktury, budeme postupovat následovně:
 • do 4 týdnů před příjezdem - 50 % ze zálohy
 • méně jak 2 týdny - 100% zálohy

Doplatek za ubytování je splatný v hotovosti v den příjezdu. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na navrácení již zaplacené částky. Při pobytu na slevový voucher je možná pouze jedna změna termínu. Poté voucher propadá. 

Ubytování pro firmy a skupiny na základě objednávky jsou storno podmínky následující:

- zrušení pobytu do 4 týdnů před příjezdem - 50% z ceníkových ( příp. individuálních ) cen pro danou sezonu

- zrušení pobytu méně než 4 týdny před příjezdem - 100% z ceníkových (příp. individuálních)  cen pro danou sezonu

Rezervace uplatněné na pobyty a služby v akčních cenách jako jsou First Minute, Last Minute apod. jsou splatné obratem v plné výši.

Storno poplatky mohou být odpuštěny v případě závažných důvodů, jako je nemoc nebo úmrtí v rodině, živelné pohromy, apod. Klient je povinen stornovat pobyt písemně (mailem) a případnou žádost o odpuštění storno poplatku zaslat do 3 dnů od vzniku důvodu storna a tento důvod doložit písemným potvrzením ( neschopenka apod.)

UBYTOVACÍ  ŘÁD

Wellness  penzionu Zlobice ( dále jen Penzion) a Apartmánů Kroměříž (dále jen Apartmány)

• Penzion si vyžaduje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 50 % - 100% z ceny ubytování. Rezervace se pro penzion stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy naúčet penzionu. V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu. 

• Úhradu za celý pobyt klienta nebo doplatek při záloze, vyúčtuje recepce od klienta přijeho příjezdu.• Každý ubytovaný zákazník je povinen se seznámit s ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a ustanoveními požárních poplachových směrnic, umístěných v komunikačních chodbách penzionu a také se těmito ustanoveními řídit.

 • Každý ubytovaný zákazník penzionu musí být zapsán do evidence ubytovaných. Evidenci ubytovaných vede a klíče od pokojů vydává na Penzionu recepce a v Apartmánech kancelář Goneza s. r. o. ze strany Riegrova náměstí (122). Host obdrží klíč odpokoje. Při ztrátě  karty je účtován poplatek 150.- Kč a při ztrátě klíčů poplatek 1000,- Kč

• Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků.

 • Na jednotlivých pokojích je zakázána konzumace alkoholických nápojů. Dále je zakázáno používání otevřeného ohně a používání jakýchkoliv elektrických nebo plynových tepelných spotřebičů (např. vařiče, žehličky, varné konvice), které nejsou součástí vybavení pokojů. Dále je zakázáno sušit oděv/obuv přímo na tělesech vytápění pokoje.

• Ve všech prostorách penzionu je nutno udržovat pořádek a čistotu. Případné poškození zařízení a inventáře může být předepsáno k úhradě ubytovaným hostům. Je také zakázáno vynášet jakékoliv zařízení nebo inventář z jednotlivých pokojů či mimo budovu penzionu. Současně je zakázáno jakékoliv přemisťování nábytku na pokojích.

 • Na recepci hotelu není noční NONSTOP služba, požadavky je tedy nutné sjednat  do 19.00 hod.• Pokoj v den příjezdu je k dispozici od 14. 00 hod., po dohodě od 12 hod. Dřívější příjezd je účtován jako noc navíc.

• Při odjezdu je nutné pokoj uvolnit do 10:00 hodin. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo s hotelem dohodnuto předem jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a tam oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Pozdější odjezd je účtován jako noc navíc

 • Při odchodu z pokoje je každý ubytovaný host povinen zavřít okna, zhasnout světla, popř. vypnout jiné elektrospotřebiče, např. klimatizaci.

 • Penzion předáním klíčů nebo karet předává hostovi inventář apartmánu nebo pokoje dle Seznamu inventáře. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má Penzion a Apartmán právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci nebo v kanceláři firmy Goneza. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient. 

• Psi ani jiná zvířata nejsou v hotelu povolena. V případě umístění zvířat v pokojích bez vědomí personálu je ubytovací zařízení oprávněno účtovat 1000,- Kč za každé zvíře a noc.

• V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta.

 • V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem. 

• V pokoji a společenských prostorách penzionu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení penzionu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékolivzměny a úpravy na zařízení penzionu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jinéinstalace.

 • Penzion nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na přilehlém parkovišti. Penzion doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volněpoložené osobní věci. Penzion nenese odpovědnost za škody způsobené hostem  na parkovištích penzionu třetím osobám. Penzion si vyhrazuje právo požadovata vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta.

 • V penzionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Penzion je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady. 

• Kouření je povoleno pouze na terase penzionu v 1. patře a přilehlých restauračních zahrádkách, v Apartmánech KM pouze na terase ve 3. NP. V pokojích a prostorech, jež náleží k pokoji, platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé porušení.

 • Snídaně ( v případě, že byla objednána ) se podává v Penzionu formou bufetu  od 8:00 hod do 10:00 hod v salonku restaurace, v Apartmánech je ubytování bez snídaní, příp. za příplatek.

 • Večeře v Penzionu se podává od 18.00 hodin do 19.30 hodin  v restauraci nebo v salonku.

 • Personál hotelu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.

 • Restaurace je otevřená do 22:00 hod.  Wellness otevřeno od 12.00 hod do 18.00 hod 

• Zákaz vynášení  nápojů, skla a příborů do ubytovacích prostor.• Žádáme hosty o dodržování nočního klidu od 22:00 do 7:00. 

• V případě vzniku požáru v objektu penzionu je nutné postupovat dle požárních poplachových směrnic umístěných v komunikačních chodbách penzionu. 

• Při vážném poranění nebo onemocnění uvědomte nejbližšího zaměstnance penzionu, který je povinen poskytnout první pomoc, případně zajistit lékařskou pomoc. 

Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá. Tyto si může host uložit v trezoru v recepci Penzionu.

 • K případným stížnostem nebo připomínkám je v recepci k dispozici kniha přání astížností.• Pokud se po odjezdu hosta zjistí ztráta věcí na pokojích (ručníky, ložní povlečení…) budeme kontaktovat hosta a Policii ČR.

 • Ubytování osoby, která není přihlášena, je zpoplatněno částkou 2000,- Kč. Pokud toto nebude uhrazeno osobou, která byla ubytována, platí její ubytování spolubydlící.

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen každý ubytovaný zákazník bezpodmínečně dodržovat

• Přilehlé prostory Penzionu a Apartmánů jsou monitorovány kamerovým systémem

V případě, že dojde k přebukování, tj. překročen kapacity ubytovacího zařízení, je penzion povinen zajistit pro zákazníka náhradní ubytování, ve stejném regionu a pokud možno obdobné kvality jaké měl zákazník objednané.  Zákazník hradí dle sjednané rezervace na účet Wellness penzionu Zlobice. Případné služby objednané v ubytovacím zařízení ( strava, wellness apod.) může klient čerpat pouze v původním ubytovacím zařízení. V případě, že klient odmítne náhradní ubytování, považuje se toto za storno z jeho strany. 

GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

 

Použité pojmy:

Správce dat:     Wellness penzion Zlobice, Zlobice 45, 768 31 Zlobice a

                          Apartmány Kroměříž ( dále „hotel“)                           

Zákazník:         Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

 

Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Obecná ustanovení

1.       Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 

2.       Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1.       Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

2.       V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

a.       Recepční hotelu

b.       Manažer hotelu

c.       Účetní

d.       Obsluha restaurace

e.       Masér 

f.         Marketingový poradce

3.       Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

a.       Hotelový systém Previo

b.       Účetní firma Mgr. Martiny Pluhařové

c.       Marketingový specialista p.  Petr Hochmajer

4.       Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

 

DPO, Pověřenec

1. Pověřencem Hotelu je Ing. Petr Balada ( balada@batep.cz). Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

 

informace o zákaznících

1.       Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2.       Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1.       Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

2.       Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 

a)      k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

 

b)      osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

 

c)       Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

 

d)      učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

 

3.       Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

 

Kamerový systém

1.       Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

 

 

Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2018Wellness penzion a restaurace Zlobice

Penzion, Zlobice 45, 768 31 Zlobice
Pouze několik kilometrů od Kroměříže
mob.: 724794224,
e-mail: recepce@penzionzlobice.cz

Restaurace, Zlobice 45
mob.: 724040484,
e-mail: restaurace@penzionzlobice.cz

RECEPCE OD 12-19:00

Otevírací doba restaurace

PO 11:00 - 22:00
ÚT 11:00 - 22:00
ST 11:00 - 22:00
ČT 11:00 - 22:00
PÁ 11:00 - 24:00
SO 11:00 - 24:00
NE 16:00 - 20:00

Zajímavosti v okolí Wellness penzionu Zlobice

Kudyznudy.cz - tipy na výlet