Ceník - Wellness penzion Zlobice

 • Všechny ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.
 • Dítě do 3 let (bez nároku na lůžko) - 100 Kč
 • Děti do 12 let mají slevu 30% z ceny lůžka a 30% z penze při poloviční porci.
 • Cena přistýlky je 350,- Kč za noc
 • Doplatek do polopenze činí 160,- Kč na osobu ( v Kroměříži 180,- Kč ), 
 • Doplatek do plné penze 300,- Kč na osobu. ( v Kroměříži 350,- Kč )
 • V rámci polopenze je podáváno jednotné denní menu zahrnující polévku a hlavní chod. Výběr jiných pokrmů je hrazen hostem  v plné ceně pokrmu
 • Wellness pokoje mají nárok na vstup do wellness vždy na 2 hodiny, a to v době od 15 do 20 hod s tím, že klient je povinen písemně nahlásit dobu příjezdu min. 4 hod předem.

V ceně pokoje je zahrnuto


 • kontinentální snídaně  ( netýká se apartmánů v Kroměříži, zde je snídaně za příplatek 160,- Kč)
 • parkování v uzavřeném areálu penzionu ( v Kroměříži na placeném městském parkovišti )
 • veškeré poplatky
 • vysokorychlostní internet
NáhledPočet pokojůTyp apartmánuKapacitaPočet osobCena za pokoj dle období
6
Dvoulůžk. pokoj ***
2+21
2
3
4
650
1100

900
1400
1800
2100
950
1.600
2.100
2.600
900
1400
1800
2100

950
1.600
2.100
2.600

1
Apartmán 4+3
4+31
2
3
4
5
6
7
700
1100
1400
1700
1950
2200
2350
1000
1500
1800
2100
2400
2700
2800
1.500
1.700
2.200
2.700
3.000
3.100
3.200
1000
1500
1.800
2.200
2.550
2.900
3.250
1
1.500
1.700
2.200
2.700
3.000
3.100
3.200
1
Apartmán ***+
5+21
2
3
4
5
6
7
500
1000
1400
1700
1900
2100
2200
900
1400
1800
2300
2700
3100
3400
1.200
1.600
2.200
2.800
3.350
3.800
4.150
1000
1500
2000
2500
2900
3200
3500
1.200
1.600
2.200
2.800
3.350
3.800
4.150
2
Rodinný apartmán ***
3+21
2
3
4
5
600
950
1200
1400
1500
1000
1500
1800
2100
2400
1.500
1.700
2.300
2.800
3.300
1000
1500
1800
2100
2400
1.500
1.700
2.300
2.800
3.300
1
Apartmán ***
4+01
2
3
4
600
950
1200
1400
800
1300
1700
1900
1.200
1.500
1.800
2.000
800
1300
1700
1900
1.200
1.500
1.800
2.000
Stylové ubytování v penzionu Zlobice u Kroměříže
4
Dvoulůžk. pokoj ****
2+11
2
3
700
1200
1500
1000
1600
2000
1.500
2.200
2.550
1000
1600
2000
1.500
2.200
2.550
Luxusní ubytování u Kroměříže. Penzion Zlobice
2
Apartmán ****
4+11
2
3
4
5
1000
1600
1900
2100
1200
1800
2450
3000
3400
2.000
2.800
3.600
4.200
1200
1800
2450
3000
3400
1
1
1
1
1
Suite 2+2 centrum KM
2+21
2
3
4
700
1200
1500
1600
850
1300
1750
2100
1.000
2.000
2.400
2.800
950
1300
1750
2100
1.000
2.000
2.400
2.800
1
Ap Superior KM
4+21
2
3
4
5
6
800
1100
1500
1800
2000
2100
950
1400
1900
2400
2700
3000
1500
1800
2300
2600
3000
3300
1050
1400
1900
2400
2700
3000

600
1000
1200
1500
1700
1800
1
Apart Lux centrum KM
2+31
2
3
4
5
1000
1600
1800
2000
1200
1600
2150
2600
2950
2.000
2.800
3.400
3.800
1200
1600
2150
2600
2950
2.000
2.800
3.400
3.800
1
Apartmán 8+1
94
5
6
7
8
9

1600
2000
2100
2300
2500
2700


2500
2800
3200
3500
3800
4000


2200
2600
3000
3300
3600
4000

2500
2800
3200
3500
3800
4000
2200
2600
3000
3300
3600
4000
4
Apartmán s wellness
61
2
3
4
5
6
1800
2300
2700
3100
3500
3800
1800
2300
2700
3100
3500
3800

2200
2700
3200
3700
4200
4700
1800
2300
2700
3100
3500
3800
1800
2300
2700
3100
3500
3800
4
Pokoj s wellness
2+11
2
3
2200
2800
3500
2200
2800
3500


2500
3100
3800

2200
2800
3500
2200
2800
3500
2
Apartrmán s wellness
2+31
2
3
4
5

2500
3400
4000
4500
4900

2500
3400
4000
4500
49003000
3900
4500
5000
5400


2500
3400
4000
4500
4900
2500
3400
4000
4500
4900

Storno a platební  podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna uhrazením 50% - 100%  zálohy z celkové ceny ubytování. Záloha bude uhrazena do 5 dnů od uskutečnění rezervace na účet. Pokud nebude záloha uhrazena do doby splatnosti faktury je rezervace automaticky zrušena.

 • Pokud host zruší pobyt po uhrazení faktury, budeme postupovat následovně:
 • do 4 týdnů před příjezdem - 50 % ze zálohy
 • méně jak 2 týdny - 100% zálohy

Doplatek za ubytování je splatný v hotovosti v den příjezdu. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na navrácení již zaplacené částky. Při pobytu na slevový voucher je možná pouze jedna změna termínu. Poté voucher propadá. 

Ubytování pro firmy a skupiny na základě objednávky jsou storno podmínky následující:

- zrušení pobytu do 4 týdnů před příjezdem - 50% z ceníkových ( příp. individuálních ) cen pro danou sezonu

- zrušení pobytu méně než 4 týdny před příjezdem - 100% z ceníkových (příp. individuálních)  cen pro danou sezonu

Rezervace uplatněné na pobyty a služby v akčních cenách jako jsou First Minute, Last Minute apod. jsou splatné obratem v plné výši.

Storno poplatky mohou být odpuštěny v případě závažných důvodů, jako je nemoc nebo úmrtí v rodině, živelné pohromy, apod. Klient je povinen stornovat pobyt písemně (mailem) a případnou žádost o odpuštění storno poplatku zaslat do 3 dnů od vzniku důvodu storna a tento důvod doložit písemným potvrzením ( neschopenka apod.)

Wellness pokoje mají nárok na vstup do wellness každý den pobytu na 2 hodiny, a to v době od 13 do 19 hod s tím, že klient je povinen písemně nahlásit dobu příjezdu min. 4 hod předem. V případě, že tak neučiní, budou mu v rámci provozní doby wellness nabídnuty služby, které nevyžadují přípravu předem ( infrasauna)

Ubytovací zařízení neručí za služby, které nakupuje od třetích stran. Ubytovací zařízení je povinno v případě výpadku energií do 12 hodin a v případě výpadku Wifi nebo televizního signálu do 48 hod zajistit náhradní řešení.

UBYTOVACÍ  ŘÁD

Wellness  penzionu Zlobice ( dále jen Penzion) a Apartmánů Kroměříž (dále jen Apartmány) 

Služby jsou poskytovány ve standartu ***

• Penzion si vyžaduje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 50 % - 100% z ceny ubytování. Rezervace se pro penzion stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy naúčet penzionu. V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu. 

• Úhradu za celý pobyt klienta nebo doplatek při záloze, vyúčtuje recepce od klienta přijeho příjezdu.• Každý ubytovaný zákazník je povinen se seznámit s ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a ustanoveními požárních poplachových směrnic, umístěných v komunikačních chodbách penzionu a také se těmito ustanoveními řídit.

 • Každý ubytovaný zákazník penzionu musí být zapsán do evidence ubytovaných. Evidenci ubytovaných vede a klíče od pokojů vydává na Penzionu recepce a v Apartmánech kancelář Goneza s. r. o. ze strany Riegrova náměstí (122). Host obdrží klíč odpokoje. Při ztrátě  karty je účtován poplatek 150.- Kč a při ztrátě klíčů poplatek 1000,- Kč

• Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním, kožními parazity, osobám zahmyzeným a osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných prostředků.

 • Na jednotlivých pokojích je zakázána konzumace alkoholických nápojů. Dále je zakázáno používání otevřeného ohně a používání jakýchkoliv elektrických nebo plynových tepelných spotřebičů (např. vařiče, žehličky, varné konvice), které nejsou součástí vybavení pokojů. Dále je zakázáno sušit oděv/obuv přímo na tělesech vytápění pokoje.

• Ve všech prostorách penzionu je nutno udržovat pořádek a čistotu. Případné poškození zařízení a inventáře může být předepsáno k úhradě ubytovaným hostům. Je také zakázáno vynášet jakékoliv zařízení nebo inventář z jednotlivých pokojů či mimo budovu penzionu. Současně je zakázáno jakékoliv přemisťování nábytku na pokojích. V případě porušení tohoto zákazu je penzion oprávněn účtovat dodatečné náklady na úklid ve výši 1000,- Kč bez DPH objednavateli pobytu.

 • Na recepci hotelu není noční NONSTOP služba, požadavky je tedy nutné sjednat  do 19.00 hod.• Pokoj v den příjezdu je k dispozici od 14. 00 hod., po dohodě od 12 hod. Dřívější příjezd je účtován jako noc navíc.

• Při odjezdu je nutné pokoj uvolnit do 10:00 hodin. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo s hotelem dohodnuto předem jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a tam oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Pozdější odjezd je účtován jako noc navíc

 • Při odchodu z pokoje je každý ubytovaný host povinen zavřít okna, zhasnout světla, popř. vypnout jiné elektrospotřebiče, např. klimatizaci.

 • Penzion předáním klíčů nebo karet předává hostovi inventář apartmánu nebo pokoje dle Seznamu inventáře. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má Penzion a Apartmán právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci nebo v kanceláři firmy Goneza. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient. 

• Psi ani jiná zvířata nejsou v hotelu povolena. V případě umístění zvířat v pokojích bez vědomí personálu je ubytovací zařízení oprávněno účtovat 1000,- Kč za každé zvíře a noc.

• V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta. Výše škody obsahuje veškeré náklady související s uvedením poškozeného zařízení do původního stavu. Taktéž veškeré služby je povinen klient uhradit nejpozději v den odjezdu. Klientem se v tomto případě rozumí osoba, která hradila pobyt.  

 • V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s podmínkami tohoto ubytovacího řádu, nebo za přijaté služby, je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem. 

• V pokoji a společenských prostorách penzionu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení penzionu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení penzionu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Penzion nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na přilehlém parkovišti. Penzion doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Penzion nenese odpovědnost za škody způsobené hostem  na parkovištích penzionu třetím osobám. Penzion si vyhrazuje právo požadovata vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta.

 • V penzionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Penzion je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady. 

• Kouření je povoleno pouze na terase penzionu v 1. patře a přilehlých restauračních zahrádkách, v Apartmánech KM pouze na terase ve 3. NP. V pokojích a prostorech, jež náleží k pokoji, platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé porušení.

 • Snídaně ( v případě, že byla objednána ) se podává v Penzionu formou bufetu  od 8:00 hod do 10:00 hod v salonku restaurace, v Apartmánech je ubytování bez snídaní, příp. za příplatek.

 • Večeře v Penzionu se podává od 18.00 hodin do 19.30 hodin  v restauraci nebo v salonku.

 • Personál hotelu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.

 • Provozní doba restaurace je proměnlivá dle sezony a je zveřejňovaná na stránkách penzionu.  Wellness je standartně v provozu od 10.00 hod do 18.00 hod, individuální objednávky dle dohody  

• Zákaz vynášení  nápojů, skla a příborů do ubytovacích prostor.• Žádáme hosty o dodržování nočního klidu od 22:00 do 7:00. 

• V případě vzniku požáru v objektu penzionu je nutné postupovat dle požárních poplachových směrnic umístěných v komunikačních chodbách penzionu. 

• Při vážném poranění nebo onemocnění uvědomte nejbližšího zaměstnance penzionu, který je povinen poskytnout první pomoc, případně zajistit lékařskou pomoc. 

Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá. Tyto si může host uložit v trezoru v recepci Penzionu.

 • K případným stížnostem nebo připomínkám je v recepci k dispozici kniha přání a stížností.• Pokud se po odjezdu hosta zjistí ztráta věcí na pokojích (ručníky, ložní povlečení…) budeme kontaktovat hosta a Policii ČR.

 • Ubytování osoby, která není přihlášena, je zpoplatněno částkou 2000,- Kč. Pokud toto nebude uhrazeno osobou, která byla ubytována, platí její ubytování spolubydlící.

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen každý ubytovaný zákazník bezpodmínečně dodržovat

• Přilehlé prostory Penzionu a Apartmánů jsou monitorovány kamerovým systémem

V případě, že dojde k přebukování, tj. překročen kapacity ubytovacího zařízení, je penzion povinen zajistit pro zákazníka náhradní ubytování, ve stejném regionu a pokud možno obdobné kvality jaké měl zákazník objednané. Tato změna není považována za změnu smlouvy.  Zákazník hradí dle sjednané rezervace na účet Wellness penzionu Zlobice. Případné služby objednané v ubytovacím zařízení ( strava, wellness apod.) může klient čerpat pouze v původním ubytovacím zařízení. V případě, že klient odmítne náhradní ubytování, považuje se toto za storno z jeho strany bez náhrady.

Ubytovatel nepřejímá závazky za jakékoliv zprostředkovatele ubytování, jako jsou např. cestovní portály, cestovní kanceláře, slevové portály apod. Klient bere na vědomí, že v případě, že ubytovatel neobdrží od zprostředkovatele úhradu za ubytování a služby, musí svou pohledávku uplatnit vůči zprostředkovateli ubytování. Ubytovatel v tomto případě není povinen poskytnout ubytování a služby klientovi.

Podmínky pro balíčky 

- termíny pobytů lze rezervovat pouze písemně nebo telefonicky s následným písemným potvrzením  na kontaktech recepce
- nastavení časů čerpání jednotlivých služeb se klienti dozví při příjezdu nebo si je mohou vyžádat i kdykoliv po potvrzení závazné rezervace
- termín čerpání služeb stanovuje penzion dle svých potřeb a možností. Individuální požadavky na čerpání služeb mimo stanovené termíny jsou hrazeny zákazníky dle platného ceníku se započtením případné slevy pro balíčky,
- služby jsou čerpány během provozní doby, tzn. wellness  10 - 17 hod v určené dny, bowling - dle provozní doby restaurace, sportovní aktivity - dle provozní doby restaurace
- služby wellness nezahrnují osušky, prostěradla a župany
- wellness služby objednané nad rámec balíčků mají v ceně kilt nebo prostěradlo pro 2 osoby
- v případě, že klient nevyčerpá objednané služby v určeném termínu, považuje se služba za čerpanou
- náhrady a kompenzace za nevyužité služby nejsou poskytovány, objednané služby nelze zaměňovat za jiné
- stravování probíhá formou jednotných menu. Individuální požadavky na změny jídelníčku nebo na diety jsou poskytovány za příplatek
- balíčky určené k vyčerpání ve všední dny lze uplatnit o víkendu nebo ve vysoké sezoně pouze s doplatkem 200,- kč / os. /  noc,  
- u balíčků v termínech 3 noci před a 3 noci po státních svátcích je  příplatek 200,- Kč  / osoba / noc za každou noc pobytu
- u pobytů ve vyšším standartu pokojů je příplatek 200,- Kč / os. / noc
- check in je od 14 hod, v případě objednávky oběda v restauraci penzionu od 12 hod po domluvě
- balíčky lze hradit pouze úhradou přes účet, v hotovosti nebo platební kartou, nelze použít žádné poukázky
- klient má nárok na 1 změnu termínu nahlášenou písemně nejpozději 3 dny před nástupem
- v případě, že klient nenastoupí bez písemného storna, pobyt propadá bez náhrady
- ubytovatel má právo zrušit rezervaci klientovi, pokud příslušný slevový portál nehradí své závazky vůči ubytovateli. Pokud klient hradil pobyt slevovému portálu, reklamuje a peníze zpět žádá klient od provozovatele slevového portálu.
-ochutnávka vína probíhá do 9 osob v rámci večeře a od 10 osob jako řízená degustace. V případě, že si klient objedná pobyt mimo termín ochutnávky, nemá nárok na žádnou náhradu GDPR

Podmínky zpracováníosobních údajů

(„podmínky“)

 

Použité pojmy:

Správce dat:     Wellness penzionZlobice, Zlobice 45, 768 31 Zlobice a

                          Apartmány Kroměříž (dále „hotel“)                           

Zákazník:         Fyzickánebo právnická osoba využívající služby provozovatele

 

Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraněosobních údajů

 

Obecná ustanovení

1.       Předmětemtěchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámciobchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivosto těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmitopodmínkami.

 

2.       Hotelse v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků.Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracováváníosobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právníchpředpisů, zejména nařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecnéhonařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1.       Hotelse zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, abynemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinémuneoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

2.       V souvislostis poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údajehostů. S těmito údaji pracují zejména:

a.       Recepčníhotelu

b.       Manažerhotelu

c.       Účetní

d.       Obsluharestaurace

e.       Masér 

f.        Marketingový poradce

3.       Výšeuvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobnímiúdaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotelani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšímizpracovateli osobních údajů hostů jsou:

a.       Hotelovýsystém Previo

b.       Účetnífirma Mgr. Martiny Pluhařové

c.       Marketingovýspecialista p.  Petr Hochmajer

4.       Podmínkyzpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny vezpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

 

DPO, Pověřenec

1. PověřencemHotelu je Ing. Petr Balada ( balada@batep.cz). Hotel zajistil pověřenci školenípotřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

 

informace o zákaznících

1.       Hotelmá zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a tozejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo atyp dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR(326/1999) a Zákonem o místníchpoplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinenuchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2.       Zákazníkmá kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informacejsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovníknize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschoványv uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotelsmaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonůmvšak Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutízákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochranyosobních údajů

1.       Hotelse zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávanýchosobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupuk údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejichjinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálněa organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškerépovinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

2.       Hotelse zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícímzpůsobem:

 

a)      kosobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelemstanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba budepřistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

 

b)      osobníúdaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouzeoprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnýmipovinnostmi;

 

c)       Hotelzabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazánízáznamů obsahujících osobní údaje;

 

d)      učiní opatření,která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým bylyzpracovány, pozměněny nebo smazány.

 

3.       Hotelse zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštníchsmluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budouzpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelemstanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží itěmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a obezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobníchúdajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

 

Kamerový systém

1.       Hotelvyužívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetkukamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje,neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

 

 

Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2018Wellness penzion a restaurace Zlobice

Penzion, Zlobice 45, 768 31 Zlobice
Pouze několik kilometrů od Kroměříže
mob.: 724794224,
e-mail: recepce@penzionzlobice.cz

Restaurace, Zlobice 45
mob.: 724040484,
e-mail: restaurace@penzionzlobice.cz

RECEPCE OD 12-19:00

Otevírací doba restaurace

PO 14:00 - 20:00
ÚT 14:00 - 20:00
ST 14:00 - 20:00
ČT 14:00 - 20:00
PÁ 12:00 - 21:00
SO 15:00 - 21:00
NE zavřeno

Zajímavosti v okolí Wellness penzionu Zlobice

Kudyznudy.cz - tipy na výlet