Chrám sv. Mořice

Zobrazit podstránky

Je jednou z nejdůležitějších gotických staveb na Moravě a pochází ze 13. století. Biskup Bruno ze Schauenburku, přední rádce Přemysla Otakara II., založil chrám a kapitulu podle vzoru německých kapitul. Původní část tvořil presbytář se dvěmi věžemi. V kapli odpočívá první olomoucký arcibiskup Colloredo-Waldsee. Nad oltářem je sousoší Pieta uctívané o poutním dnu bolestného pátku před Velikonocemi. Obraz nad oltářem znázorňuje mučení sv. Mořice. Jako křesťan odmítl obětovat pohanským bůžkům a byl i se svými spolubojovníky umučen. Po stranách hlavní lodi jsou dva páry erbů – biskupů Bruna ze Schauenburku a Stanislava Thurza a erby Stanislava Pavlovského a Karla II. z Liechsteina. Novogotickou přestavbu chrámu provedl Antonín Arche po velkém požáru roku 1836.

Vytvořil hochmajer.com | Předvolby cookies