Muzeum Kroměřížska

Zobrazit podstránky

Muzeum Kroměřížska je umístěno v domě č. 38 na Velkém náměstí. Byl to původně nejvýstavnější dům ve městě s renesančními klenbami v přízemí a prvním patře a s renesančním vstupním portálem. Roku 1609 jej na místě dvou domů s bohatou historií zbudoval kardinál František z Dietrichsteina. V letech 1636 – 1647 byl dům sídlem jezuitské koleje, po odchodu jezuitů z Kroměříže do Uherského Hradiště se stal opět majetkem biskupským. Dnes je dům sídlem Muzea Kroměřížska, v jeho prostorách jsou instalovány dvě velké stálé expozice – Památník Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka, a expozice archeologicko-přírodovědná – Příroda a člověk.

V objektu jsou i výstavní prostory, kde probíhají krátkodobější výstavy, a to rozsáhlá Galerie v podloubí, Malá galerie a Výstavní síň Portál. Dále se zde nachází Konferenční sál, kde se konají vědecké konference, přednášky i koncerty a Odborná knihovna a studovna, kterou tvoří 35 tisíc svazků odborných publikací, časopisů, sborníků a dalších tiskovin.
Mezi další objekty muzea patří zámek Chropyně, Rymice u Holešova a Větrný mlýn ve Velkých Těšanech.

Vytvořil hochmajer.com | Předvolby cookies