Historie města

Zobrazit podstránky

První písemné zmínky o Kroměříži se objevují okolo roku 1107. Původně to byla trhová ves při brodu přes řeku Moravu. Ležela na křižovatce dvou významných obchodních cest, Jantarové a Solné. Trhovou ves koupil olomoucký biskup Jan II. od přemyslovského knížete Oty Černého za 300 hřiven stříbra. V roce 1260 byla ves povýšena na město. V tomtéž roce biskup Bruno ze Šauenburku, majitel města, přestavěl původní románský dvorec na gotický hrad. O dva roky později založil chrám sv. Mořice s kapitulou a přestavěl farní kostel Panny Marie. Město bylo obehnáno hradbami se třemi branami: Kovářskou, Vodní a Mlýnskou. Dalším majitelem Kroměříže se stal biskup Dětrich, jenž v roce 1290 ustanovil městská práva, a to právo tržní, mílové, pivovárečné a mýtné.

Z Kroměříže pocházeli mnozí učenci té doby, jako třeba Jan Milíč z Kroměříže, kněz, kazatel a předchůdce Jana Husa; Jan ze Středy, královský kancléř, učenec a zakladatel mnoha cechů, či Mikuláš z Kroměříže, notář královské kanceláře, který vedl pražskou písařskou dílnu. V husitském období utrpělo město dlouhými válkami. V roce 1470 bylo obsazeno uherskou vojenskou posádkou a zastaveno pánům ze Šternberka. V roce 1509 pozval biskup Stanislav Thurzo do Kroměříže krále Vladislava II., který zde uviděl krásnou zahradu. Byla původně jen zelinářskou a květinovou zahradou pod hradem na prostorách k řece Moravě. Od 15. století se měnilo její poslání i vzhled a v 17. století byla přebudována na barokní zahradu jako pokračování zámku až ke schodišti u řeky (Podzámecká zahrada).

Během třicetileté války bylo město z části zničeno. V letech 1643 a 1645 začalo odstřelování města Švédy. Byly pobořeny hradby a Kovářská brána. Požáru podlehla Vodní brána, Ztracená ulice a zámek. Z původních 4 tisíc obyvatel zbylo pouhých 900, z 244 měšťanských domů se zachovalo 69. O dva roky později zachvátila město morová epidemie, při které zemřelo dalších 1 200 lidí. Obnovitel, biskup Karel Lichtenstein z Kastelkornu, vystavěl v Kroměříži roku 1665 biskupskou mincovnu. Začala výstavba barokního Libosadu – Květné zahrady. Trvala deset let. Nechal také opravit zámek v raně barokním stylu. V roce 1680 bylo město opět stiženo morovou epidemií.

V roce 1725 bylo vybudováno sousoší Nejsvětější Trojice na Zeleném ryku (dnešní Riegrovo náměstí). Byla taktéž vybudována barokní kašna na Masarykově náměstí a chrám sv. Jana Křtitele. Zámek vybudovaný a vybavený biskupem Liechtensteinem se stal korunou města, které za jeho vlády získalo opravdu knížecí vzhled.V roce 1752 město opět zachvátil požár. Podlehl mu z části i zámek. Na rekonstrukci se podíleli mnozí zahraniční umělci a stavitelé. V následujícím období až do poloviny l9. století byla rozšiřována, upravována a vyzdobována Podzámecká zahrada, takže se stala jedním z nejhodnotnějších evropských krajinářských parků.

Roku 1805 byla Kroměříž obsazena napoleonským vojskem. O deset let později byla zahájena stavba mostu přes Moravu. Roku 1848 byl z důvodu bezpečnosti císařské rodiny přeložen z Vídně do Kroměříže Ústavodárný říšský sněm revolučního hnutí. Město se na tuto událost muselo připravit – nechalo postavit nové osvětlení, telegrafní linku, pořádek v ulicích hlídaly Národní gardy. Bylo třeba zajistit ubytování pro významné poslance jako byli F. Palacký, K. H. Borovský, J. K. Tyl, F. L. Rieger. Památkami na tyto osobnosti nám jsou dodnes pamětní desky na domech, kde byli ubytováni. Sněm byl zahájen 22. listopadu 1848 a jednalo se o nové ústavě. Sněm byl však ukončen po nočním obsazení města ze 6. na 7. března.

Na konci II. světové války začaly sovětské a rumunské armády osvobozovat města od fašistů. První osvobozenou obcí v okolí Kroměříže se stala obec Jestřabice, a to 29. dubna 1945. 1. května následovaly Střílky, Morkovice, Pornice, Slížany. 4. května započalo osvobozování Kroměříže. Večer bylo osvobozeno město na pravém břehu řeky. V osm hodin večer Němci zapálili granátem zámeckou věž, avšak oheň se podařilo téměř okamžitě uhasit, takže nevznikly žádné velké škody. První sovětští vojáci přijeli do Kroměříže 7. května 1945.

V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem. V červnu téhož roku byla část města zasažena „Stoletou vodou“. V roce 1995 byly kroměřížské zahrady a zámek zařazeny mezi Národní kulturní památky České republiky a v prosinci 1998 zapsány na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kroměříž bývá nazývána „Hanáckými Athénami“, neboť je centrem kultury, umění, historických památek. Město je dějištěm každoročních hudebních festivalů, výstav, odborných konferencí, sympozií a kongresů.

Vytvořil hochmajer.com | Předvolby cookies