GDPR

Pokaż podstrony

Niniejszym wyrażasz zgodę na Goneza, sro, z siedzibą w Zlobicach 45, 768 31 Zlobice, IČ: 25341243 (zwanym dalej „Administratorem”), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46 / WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „rozporządzeniem”) przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon i e-mail
Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail mogą być przetwarzane na podstawie Twojej zgody i muszą być przetwarzane w celu wysyłania wiadomości biznesowych. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat.
Wyrażasz wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres info@penzionzlobice.cz lub list na dane kontaktowe Goneza s.r.o., Zlobice 45, 768 31 Zlobice

Pamiętaj, że zgodnie z rozporządzeniem masz prawo do:
wycofać zgodę w dowolnym momencie,
zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, poprosić o kopię tych danych,
poprosić o dostęp do tych danych od nas i zaktualizować je lub poprawić, lub zażądać ograniczeń przetwarzania,
zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych,
w sprawie przenoszenia danych,
złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub zwrócić się do sądu.

Goneza, s.r.o., 13.1.2020

Vytvořil hochmajer.com | Předvolby cookies